O nas

Stworzyliśmy UAVO Academy aby przekazać całą swoją kilkunastoletnią, modelarską wiedzę przyszłym operatorom bezzałogowych statków powietrznych.

Naszym celem jest wyszkolić świadomych i bezpiecznie latających użytkowników BSP. Zdany egzamin, to efekt uboczny naszych wspólnych działań.

Posiadamy wpis do rejestru podmiotów szkolących w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pod nr 193RPS-07/2016 oraz ubezpieczenie OC.

Nasze szkolenia możecie Państwo sfinansować ze środków publicznych w ramach KFS lub środków z Urzędu Pracy lub środków UE. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w W-wie nr 2.14/00172/2017.

Posiadamy także certyfikat jakości gwarantujący Państwu usługi na najwyższym poziomie AE-001-419.

Zapraszamy na szkolenie!!!