Do egzaminu

Pomożemy Państwu przygotować się do egzaminu państwowego na świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS/BVLOS. Organizujemy egzaminy państwowe po zakończonym szkoleniu.

Pokierujemy Państwa, jakie kroki należy wykonać aby zgromadzić komplet dokumentów niezbędnych do podejścia do egzaminu państwowego.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Dokumenty wymagane na egzaminie:

  • wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO,
  • zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
  • kopia polisy OC,
  • kopia badania lotniczo – lekarskiego,
  • dowód wniesienia opłaty do ULC za wydanie świadectwa kwalifikacji oraz egzamin teoretyczny i praktyczny w kwocie 201 PLN/VLOS oraz 306PLN/BVLOS,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.