Do egzaminu

Pomożemy Państwu przygotować się do egzaminu państwowego na świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS/BVLOS. Organizujemy egzaminy państwowe po zakończonym szkoleniu.

Pokierujemy Państwa, jakie kroki należy wykonać aby zgromadzić komplet dokumentów niezbędnych do podejścia do egzaminu państwowego.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Szkolenie UAVO VLOS do 5kg

  • wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
  • opłata za wydanie świadectwa kwalifikacji do ULC 45 PLN
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • kopia OC

Dokumenty wymagane na egzaminie: UAVO VLOS 25KG, UAVO BVLOS 5KG, 25KG

  • wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO,
  • zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
  • kopia polisy OC,
  • kopia badania lotniczo – lekarskiego,
  • dowód wniesienia opłaty do ULC za wydanie świadectwa kwalifikacji oraz egzamin teoretyczny i praktyczny
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.