WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

OPERATOR W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM oraz link do szkoleń Dragonfly Vision w BUR:

UAVO VLOS/Suwałki    UAVO VLOS/Białystok   UAVO BVLOS/Łomża

UAVO BVLOS/Suwałki   UAVO BVLOS/Białystok   UAVO BVLOS/Łomża

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Podlaskim

Całkowita kwota dofinansowania: 21 970 000,00 zł

Okres realizacji projektu: Od 02.01.2017 do 31.07.2019 roku

Rekrutacja: I Kwartał 2017

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • 80% pracownicy powyżej 50 roku życia
  • 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach
  • 80% pracownicy z niepełnosprawnościami
  • 80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  • 80% przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
  • 80% usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
  • 80% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Operator:
Wojewódzki Urząd Pracy
psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl
Tel. 85/ 74 97 221

Źródła: http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych